Regulamin

 1. Za kurs można płacić z góry bądź w ratach. Ilość rat jest dowolna, jednak całość należy uregulować do momentu skierowania na egzamin,
 2. Płatności można dokonać gotówką lub przelewem.
 3. Pierwsza rata (zaliczka) wynosi 300 zł lub może to być dowolna wyższa kwota,
 4. Jeśli cena kursu ulegnie zmianie, a kursant do momentu zmiany tej ceny nie rozpocznie szkolenia praktycznego, to jest zobowiązany do uiszczenia nowej ceny za szkolenie,
 5. Promocje organizowane z okazji specjalnych kursów bądź wydarzeń nie łączą się z innymi promocjami. Każda promocja może odbywać się na nieco innych zasadach niż widnieje w niniejszym regulaminie.
 6.  Wszelkie kwoty wpłacone na poczet kursu nie ulegają zwrotowi, chyba, że szkolenie nie zostanie ukończone z winy Ośrodka Szkolenia Kierowców,
 7. Pierwszy egzamin wewnętrzny z teorii i praktyki jest darmowy! Drugi i każdy kolejny egzamin wewnętrzny jest płatny: teoria – 15zł, praktyka – 50 zł,
 8. Jeśli jazda nie odbędzie się z winy osoby szkolonej (kursant nie odwoła jej z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem – w godzinach pracy OSK – od 6:00 do 21:00), jazda zostaje uznana za odbytą. Skutkuje to koniecznością wykupienia dodatkowych godzin (w ilości odpowiadającej godzinom, które przepadły). W przypadku nieregulaminowego odwołania jazdy z przyczyn losowych decyzja należy do właściciela Ośrodka.
 9. Ośrodek zastrzega sobie prawo do przerwania jazd w przypadku nieopłacania rat bądź rażącej nieznajomości przepisów ruchu drogowego,
 10. Płatność za jazdy doszkalające można dokonać z góry za wszystkie wykupione godziny bądź podczas każdego spotkania za daną jazdę,
 11. Każdy kursant zostaje powiadomiony o istnieniu tego regulaminu oraz konieczności stosowania się do niego. Każda osoba ma nieograniczoną możliwość zapoznania się z regulaminem.